Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
Personal > Radu VladSIDOR CRISTIAN GHEORGHE - dr. ing., cercetător științific
E-mail:

Studii / Specializări / Burse

 

Instituția

Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava, Facultatea de Silvicultură

Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava, Facultatea de Silvicultură

Perioada

2001 - 2006

2009

Grade / Diplome obținute

Diplomă de inginer silvic

Doctor inginer în silvicultură


Funcție, titlu științific:

 

- doctor inginer cu teza: "Relația climat-arbore în ecosistemele de la limita superioară a pădurii, evaluată prin tehnici de dendroclimatologie și xilologi"
- cercetător științific

 
Proiecte de cercetare


> în responsabilitate

 

Titlul temei

Ciclu de cercetare

Relația climat-arbore în ecosistemele de la limita superioară a pădurii, evaluată prin tehnici de dendroclimatologie și xilologie

2007  - 2009

 

 


>>> în colaborare

 

Titlul temei

Ciclu de cercetare

Reconstituirea paleoclimatului și a modificărilor de mediu din ultimele 5 secole din Parcul Național Călimani

2005 - 2007

Modele auxologice în ecosistemele artificiale de molid în raport cu factorii de mediu și lucrările silvotehnice

2006 - 2008

Metode moderne de evaluare, analiză și prognoză a riscului ecologic datorat doborâturilor produse de vânt cu efecte catastrofale

2006 - 2008

Variația răspunsului dendroclimatologic al fagului (Fagus sylvatica) aflat la limita estică a arealului

2006 - 2008

Implementarea rețelei naționale de serii dendrocronologice pentru speciile de rășinoase - RODENDRONET

2006 - 2010

Crearea unei baze de date georeferențiate în podișul Sucevei prin monitorizarea pe imagini digitale a terenurilor degradate ca suport decizional în reabilitarea ecologică

2007 - 2010

Dinamica inter- și intra-anuală a proceselor auxologice în ecosistemele forestiere de la limita superioară a vegetației

2008 - 2010

Monitoringul integrat al proceselor auxologice din Carpații Orientali în condițiile schimbărilor climatice

2009 - 2011

Modele statistico-matematice și tabele de sortare în arborete de molid vătămate de cervide

2009 - 2011Limbi străine cunoscute: engleză, franceză

Publicații

1.      Avăcăriței, D., Sidor, C., 2007. Aspecte dendrometrice referitoare la forma trunchiului și volumul arborilor de gorun (Quercus petraea Matt. Liebl.). Revista pădurilor, nr. 1, pp. 17-22. Pdf

2.      Sidor, C., Popa, I., 2007. Analiza comparativă a răspunsului dendroclimatologic al molidului, bradului și pinului silvestru din Carpații de Curbură. Revista pădurilor, nr. 3, pp. 3-8. Pdf

3.      Sidor, C., 2009. Reconstituirea dinamicii istorice a regimului termic din zona Întorsura Buzăului. Revista Pădurilor, nr. 4, pp. 23-27. Pdf

4.      Sidor, C., 2009. Analiza comparativă a reacției arborilor la influența factorilor de mediu  în condițiile de vegetație din Carpații Orientali. Revista Pădurilor, nr. 6, pp. 20-24. Pdf

5.      Roibu, C., Sidor, C., Avăcăriței, D., 2007. Analiza dendroclimatologică și reconstituirea paleoclimatului pe baza legăturii climat-arbore pentru specia gorun din Direcția Silvică Botoșani. Lucrări științifice Realizări și perspective în horticultură, viticultură, vinificație și silvicultură, 15(3), pp. 77-80 .

6.      Sidor, C., Popa, I., 2007. Analiza comparativă a seriilor dendrocronologice pentru molid, brad și pin silvestru din Carpații de Curbură. Lucrări științifice Realizări și perspective în horticultură, viticultură, vinificație și silvicultură, 15(3), pp. 30-34.

7.      Sidor, C., Avăcăriței, D., Roibu, C., 2007. Elemenente de structură a arboretelor relativ  echiene de gorun. Lucrări științifice Realizări și perspective în horticultură, viticultură, vinificație și silvicultură, 15(3), pp. 52-56.

index