Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
Personal > Radu VladRADU VLAD - dr. ing., cercetător principal I
E-mail: vlad.radu@icassv.ro

Studii / Specializări / Burse

 

Instituția

Universitatea "Transilvania" Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava, Facultatea de Silvicultură

Perioada

1982 - 1987
2002
Grade / Diplome obținute
Diplomă de inginer silvic
Doctor inginer în silvicultură, specializarea dendrometrie și amenajament


Funcție, titlu științific:
cercetător științific principal I, doctor inginer cu teza: "Fundamente științifice auxologice și amenajistice privind gestionarea pădurilor de molid din nordul țării vătămate de cervide"

 
Experiență profesională
: 3 proiecte de amenajarea pădurilor; 36 referate științifice, 3 studii de impact asupra mediului.

 

Proiecte de cercetare

>>> în responsabilitate

 

Titlul temei

Ciclu de cercetare

Gospodărirea arboretelor de molid cu lemn de rezonanță și claviatură - Program RNP

1990

Tehnologii de reconstrucție ecologică a arboretelor de molid vătămate de cervide - Program RNP

1991-1994

Elaborarea unor sisteme silviculturale de îngrijire a arboretelor de molid instalate în zonele cu puternice doborâturi de vânt în vederea ridicării stabilității lor ecologice - Program RNP

1992-1995

Cercetări asupra impactului produs de vânt și zăpadă asupra pădurilor de rășinoase din zonele expuse - Program ORIZONT 2000

1996-1999

Cercetări privind redresarea ecologică a haldelor din perimetrul  Exploatării Miniere Călimani - Program ICAS

1996

Cercetări biometrice în ecosisteme de pădure reprezentative sub raport ecologic și economic - Program ORIZONT 2000

1997-2000

Studiu de impact privind realizarea drumului de acces Grințieșul Mare – Culmea Primatarului - Program ICAS

1997

Studiu de impact privind realizarea drumului forestier „Cuejdel” Ocolul silvic Gârcina, Direcția silvică Piatra Neamț - Program ICAS

1998

Refacerea arboretelor vătămate de vânat în U.P. I Demacușa, Ocolul silvic experimental Tomnatic - Program ICAS

1998

Continuarea refacerii arboretelor vătămate de vânat în U.P. I Demacușa, Ocolul silvic experimental Tomnatic - Program ICAS

1999

Refacerea reinventarierea și reevaluarea suprafețelor experimentale de durată în Ocolul silvic experimental Tomnatic (etapa I) - Program ICAS

1999

Refacerea reinventarierea și reevaluarea suprafețelor experimentale de durată în Ocolul silvic experimental Tomnatic (etapa II) - Program ICAS

2000

Cartarea vătămărilor și evaluarea daunelor produse de vânat în arborete din U.P. II Paltinu,  Ocolul silvic experimental Tomnatic (etapa I) - Program ICAS

2000

Cartarea vătămărilor și evaluarea daunelor produse de vânat în arborete din U.P. II Paltinu,  Ocolul silvic experimental Tomnatic (etapa II) - Program ICAS

2001

Refacerea reinventarierea și reevaluarea suprafețelor experimentale de durată în Ocolul silvic experimental Tomnatic (etapa III) - Program ICAS

2001

Refacerea reinventarierea și reevaluarea suprafețelor experimentale de durată în Ocolul silvic experimental Tomnatic (etapa IV) - Program ICAS

2002

Studiu privind vulnerabilitatea arboretelor de molid din zonele expuse doborâturilor de vânt – Program RELANSIN

2001 – 2002

Refacerea și materializarea suprafețelor experimentale de durată și reevaluarea punctelor de monitoring forestier național în Ocolul silvic experimental Tomnatic - Program RNP

2003

Refacerea și materializarea suprafețelor experimentale de durată și reevaluarea punctelor de monitoring forestier național în Ocolul silvic experimental Tomnatic - Program RNP

2003 – 2005

Tehnici moderne pentru estimarea dinamicii productivității ecosistemelor  artificiale de molid – Program RELANSIN

2003 - 2005

Stabilirea vârstei exploatabilității și a urgențelor de regenerare în arborete de molid afectate de factori biotici perturbatori - Program RNP

2004 – 2006

Modelarea parametrilor structurali in ecosisteme artificiale de molid sub incidenta factorilor perturbatori – GRANT CNCSIS

2004 – 2006

Tehnologii de reabilitare a funcționalității ecosistemelor de molid afectate de factori biotici perturbatori – MOTEHNOREAB – Program CERCETARE DE EXCELENȚĂ

2006 – 2008

Modele statistico-matematice si tabele de sortare in arborete de molid vătămate de cervide - Program PN II - IDEI
2009– 2011

 

 


>>> în colaborare

 

Titlul temei

Ciclu de cercetare

Cercetări privind variabilitatea geografică a arborilor și testarea ei în culturi comparative de proveniențe instalate la rășinoase

1990Apartenența la asociații profesionale: Societatea "Progresul Silvic" (1990)

 

Alte competențe: Evaluator proiecte de cercetare științifică - CNCSIS


Limbi străine cunoscute: engleză, franceză

Publicații

 1. Vlad, R., Sidor, C., 2011: Amplitude of the deer damage in the Norway spruce forest of the Eastern Carpathian Mountains. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. Volum 6, pp. 207-214.
 2. Vlad, R., Sidor, C., 2010: Research on functionality rehabilitation of the Norway spruce ecosystems affected by cervids. Proceedings of the International Symposium Forest and Sustainable Development, 14-16 October 2010, Brasov, Romania.
 3. Vlad, R., Sidor, C., Cuciurean, C., Cojocia, C., 2010: Tehnologii de reconstructie ecologică a arboretelor de molid vătămate de cervide. Revista pădurilor nr. 4, 2010, pp. 25-33.
 4. Vlad, R., 2009: Fundamente științifice privind reabilitarea funcționalității ecosistemelor de molid afectate de cervide, Revista pădurilor nr. 6, pp. 25-32.
 5. Vlad, R., 2009: Aspecte economice cu privire la daunele produse de cervide în arboretele de molid. Revista pădurilor nr. 4, pp. 17-22.
 6. Vlad, R., 2007: The probability of occurrence of deer damage in Norway spruce stands. Proceedings of the Romanian Academy series B: Chemistry, Life Science and Geosciences, 1, pp. 57 - 63.
 7. Vlad, R., 2007: Scientific principles for the ecological reconstruction of the Norway spruce stands affected by deer Proceedings of the Romanian Academy series B: Chemistry, Life Science and Geosciences, volume 9, Issue 2, May-August, pp. 165-169.
 8. Vlad, R., Popa, I., Cuciurean, C., 2007: Amploarea vătămărilor produse de cervide în bazinul superior al râului Moldova. Revista pădurilor nr. 3, pp. 9-16.
 9. Vlad, R., Zlei, G., Popa, I., 2007: Considerații cu privire la elemente structurale specifice biogrupelor cu arbori de molid cu lemn de rezonanță, Revista pădurilor nr. 5, pp. 24-30.
 10. Vlad, R., 2007: Cercetări privind stabilirea momentului optim de intervenție cu lucrări de reconstrucție ecologică în arborete de molid vătămate de cervide. Revista pădurilor nr. 5, pp. 31-37.
 11. Vlad, R., Cuciurean, C., 2007: Cercetări privind repartizarea volumului pe sortimente primare in arborete de molid afectate de factori biotici perturbatori. Revista pădurilor nr. 1, pp. 10 - 16.
 12. Vlad, R., 2006: The amplitude of the deer damage on large forest areas. Proceedings of the Romanian Academy series B: Chemistry, Life Science and Geosciences, 1, pp.47 - 55.
 13. Vlad, R., 2006: Cercetări privind repartiția volumului pe sortimente dimensionale în arborete de molid vătămate de cervide. Revista pădurilor nr. 2, pp. 35 - 40.
 14. Vlad, R., 2006: Modele statistico-matematice pentru estimarea volumului lemnului cu putregai de trunchi în arborete de molid afectate de cervide. Revista pădurilor nr. 1, pp. 28 - 35.
 15. Vlad, R., 2006: Modelarea unor parametrii structurali în ecosisteme artificiale de molid sub incidența lucrărilor de îngrijire efectuate. Analele Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, vol. 49, pp. 205-221.
 16. Vlad, R., 2005: Dynamic of the structural characteristics in Norway spruce stands damaged by deer. Proceedings of the Romanian Academy series B: Chemistry, Life Science and Geosciences, volume 7, Issues 2-3, MayDecember, pp. 155 - 163.
 17. Vlad, R., 2005: Stabilirea urgențelor de regenerare pentru arboretele de molid vătămate de cervide. Silvologie vol. IV B, Ed. Academiei Române, București, pp. 298 - 305.
 18. Vlad, R., 2005: Dynamic of the structural characteristics in Norway spruce stands damaged by biotic factors. Natural Resources and Sustainable Agriculture, International Scientific Session Oradea  - Debrecen, Part 2, ISBN 973-613-898-4, pp. 179 – 188.
 19. Vlad, R., 2004: Implicații ale vătămărilor produse de cervide pe spații mari forestiere în gestionarea pădurilor de molid. Analele Universității Ștefan cel Mare Suceava - secțiunea Silvicultura, serie nouă, nr.2, pp.15-28, ISSN 1223-0626.
 20. Vlad, R., 2003: The influence of the plantation scheme to structural parameters in young spruce stands. Anale I.C.A.S., seria I, vol. 46, pp. 401.
 21. Vlad, R., 2003: A possibility of the structure modelling in artificial even-aged spruce stand affected by biotic disturbances factors. Anale I.C.A.S., seria I, vol. 46, pp. 327-336.
 22. Vlad, R., 2003: Modele structurale referitoare la distribuția pe categorii de diametre a arborilor vătămați de cervide. Probleme actuale ale dendrometriei, auxologiei forestiere și amenajării pădurilor, Silvologie vol. III, Ed. Academiei Române, București, pp. 228-236.
 23. Vlad, R., 2002: Modelarea distribuției pe categorii de diametre a numărului de arbori vătămați de cervide din arborete de molid. Bucovina Forestieră nr. 1-2,  pp. 33-43.
 24. Vlad, R., 1998: Cercetări asupra impactului produs de vânt și zăpadă asupra pădurilor de rășinoase din zonele expuse. Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului, Câmpulung Moldovenesc, Raport de activitate, pp. 44 – 50.
 25. Vlad, R., 1998: Cercetări biometrice în ecosisteme de pădure reprezentative din punct de vedere ecologic și economic. Cercetări privind estimarea și prognoza producției și productivității arboretelor de molid vătămate de cervide. Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului, Câmpulung Moldovenesc, Raport de activitate, pp. 51 – 56.
 26. Vlad, R., 1997: Cercetări biometrice în ecosisteme de pădure reprezentative din punct de vedere ecologic și economic. Cercetări privind estimarea și prognoza producției și productivității arboretelor de molid vătămate de cervide. Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului, Câmpulung Moldovenesc, Raport de activitate, pp. 25 – 31.
 27. Vlad, R., 1996: Cercetări privind redresarea ecologică a haldelor din perimetrul  Exploatării Miniere Călimani. Simpozionul “Calitatea mediului și utilizarea terenului”. Suceava, 17 - 19 mai, pp. 181 – 187.
 28. Vlad, R., 1996: Parametri biometrici și de stabilitate în arborete de molid instalate în zone cu puternice doborâturi de vânt. “Molidul în contextul silviculturii durabile”, pp. 69 – 74.
 29. Vlad, R., 1995: Elaborarea unor sisteme silviculturale de îngrijire a arboretelor de molid instalate în zone cu puternice doborâturi de vânt, în vederea ridicării stabilității lor ecologice. Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului, Câmpulung Moldovenesc, Raport de activitate,  pp. 12 – 15.
 30. Vlad, R., 1994: Tehnologii de reconstrucție ecologică a arboretelor de molid vătămate de vânat. Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului, Câmpulung Moldovenesc, Raport de activitate,  pp. 6 – 10.
 31. Vlad, R., 1993: Influența frecvenței vătămărilor și a vârstei rănilor produse de vânat asupra productivității arboretelor de molid. “Probleme actuale ale silviculturii”. I.C.A.S. Brașov, 2 martie, pp. 201 – 206.
 32. Vlad, R., 1991: Considerații cu privire la structura optimă a arboretelor de molid cu lemn de rezonanță. Sesiunea științifică “Pădurea patrimoniului național”, Brașov, 30 mai, pp. 155 – 160.

Comunicări științifice

 1. Vlad, R., 2010: Research on functionality rehabilitation of the Norway spruce ecosystems affected by cervids. International Symposium Forest and Sustainable Development, 14-16 October 2010, Brasov, Romania.
 2. Vlad, R., 2008: Fundamente științifice privind managementul ecosistemelor de molid afectate de cervide Sesiunea științifică internațională "Silvicultura durabilă în contextul schimbărilor de mediu" București, 23 - 25 Octombrie.
 3. Vlad, R., 2008: Tehnologii de reconstrucție ecologică a arboretelor de molid afectate de cervide Sesiunea științifică internațională "Silvicultura durabilă în contextul schimbărilor de mediu" București, 23 - 25 Octombrie.
 4. Vlad, R., 2006: Amploarea vătămărilor produse de cervide pe spatii mari forestiere; elemente amenajistice specifice pentru gestionarea arboretelor afectate. Sesiunea științifică cu participare internațională "Pădurea și dezvoltarea durabilă" Brașov, 27 octombrie.
 5. Vlad, R., 2005: Fundamente amenajistice pentru gestionarea durabilă a arboretelor destructurate de molid vătămate de cervide. Sesiunea de comunicări științificeSilvicultura între economie și ecologie”, Suceava, octombrie.
 6. Vlad, R., 2005: Stabilirea urgențelor de regenerare pentru arboretele de molid vătămate de cervide. Sesiunea de comunicări științifice Amenajarea pădurilor la începutul mileniului al III-lea”. Academia română, 24 mai.
 7. Vlad, R.,2005: Modelarea unor parametrii structurali în ecosisteme artificiale de molid sub incidența lucrărilor de îngrijire efectuate. Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice ,,Contribuția cercetării științifice la gestionarea durabilă a pădurilor României”, București 26 aprilie.
 8. Vlad, R., 2005: Cercetări privind repartizarea volumului pe sortimente primare in arborete de molid afectate de factori biotici perturbatori. Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice ,,Contribuția cercetării științifice la gestionarea durabilă a pădurilor României”, București 26 aprilie.
 9. Vlad, R., 2004: Structura volumului pe sortimente primare în arborete de molid vătămate de cervide. Sesiunea de comunicări științificePădurea și dezvoltarea durabilă”, Brașov, 5 Noiembrie
 10. Vlad, R., 2004: Dinamica parametrilor structurali in arborete de molid afectate de factori biotici perturbatori. Simpozionul științific internaționalResursele de mediu și dezvoltarea durabilă”, Oradea, 23 – 24 aprilie.
 11. Vlad, R., 2003: Influența schemei de plantare asupra parametrilor structurali în arborete tinere de molid. Conferința științifică internaționalăCercetarea științifică pentru gestionarea durabilă  a pădurilor”, București, 29– 31 Octombrie.
 12. Vlad, R., 2003: Posibilități de modelare a structurii în arborete artificiale de molid afectate de factori biotici perturbatori. Conferința științifică internaționalăCercetarea științifică pentru gestionarea durabilă  a pădurilor”, București, 29– 31 Octombrie.
 13. Vlad, R., 2003: Implicații ale vătămărilor produse de cervide pe spații mari forestiere în gestionarea pădurilor de molid. Sesiunea de comunicări Preocupări ale silviculturii românești în contextul integrării europene,  Suceava, 10 octombrie.
 14. Vlad, R., 2001: Modele structurale referitoare la distribuția pe categorii de diametre a arborilor vătămați de cervide. Probleme actuale ale dendrometriei, auxologiei forestiere și amenajării pădurilor, Academia Română, București, 12 decembrie.
 15. Vlad, R., 2001: Evoluția producției și a calității masei lemnoase în arborete de molid vătămate de cervide. Sesiunea anuală a I.C.A.S. BucureștiCercetarea științifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor“, 23 martie.
 16. Vlad, R., 1999: Cercetări cu privire la impactul doborâturilor de vânt și a rupturilor de zăpadă asupra pădurilor de rășinoase din nordul țării. Sesiunea anuală a I.C.A.S. BucureștiCercetarea științifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor“, 12 martie.
 17. Vlad, R., 1998: Cercetări privind estimarea producției de masă lemnoasă în arboretele de molid vătămate de cervide. Sesiunea anuală a I.C.A.S. București, ”Cercetarea științifică pentru gestionarea durabilă a pădurilormartie.
 18. Vlad, R., 1997: Cercetări privind structura arboretelor de molid vătămate de cervide. Sesiunea anuală a I.C.A.S. București, ”Cercetarea științifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor“.
 19. Vlad, R., 1996: Cercetări privind redresarea ecologică a haldelor din perimetrul  Exploatării Miniere Călimani. SimpozionulCalitatea mediului și utilizarea terenului”. Suceava, 17 - 19 mai.
 20. Vlad, R., 1996:  Parametri biometrici și de stabilitate în arborete de molid instalate în zone cu puternice doborâturi de vânt.Molidul în contextul silviculturii durabile”, 21 februarie.
 21. Vlad, R., 1995: Evoluția parametrilor biometrici și de stabilitate într-un arboret de molid funcție de varianta lucrărilor de îngrijire aplicate. Sesiunea științificăPădurea și protecția mediului, Brașov, 27 octombrie.
 22. Vlad, R., 1995: Tehnologii de reconstrucție ecologică a arboretelor de molid vătămate de cervide. Sesiunea anuală a I.C.A.S. București, ”Cercetarea științifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor“ 9 – 10 martie.
 23. Vlad, R., 1994: Cercetări privind stabilirea momentului optim de reconstrucție ecologică a arboretelor de molid afectate de vânat. Sesiunea jubiliară “45 de ani de cercetare și proiectare silvică în Stațiunea Brașov”. Brașov, 22 - 23 iunie.
 24. Vlad, R., 1993: Influența frecvenței vătămărilor și a vârstei rănilor produse de vânat asupra productivității arboretelor de molid.Probleme actuale ale silviculturii”. I.C.A.S. Brașov, 2 martie.
 25. Vlad, R., 1991: Considerații cu privire la structura optimă a arboretelor de molid cu lemn de rezonanță. Sesiunea științificăPădurea patrimoniului național”, Brașov, 30 mai.
index