Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
   
PREZENTARE  

ORGANIZARE

În cei 50 de ani de existență, Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului a cunoscut mai multe forme de organizare.

Forma organizatorică

Sediul unității

Etape

Conducătorul unității

Intervalul

Stațiune Experimentală

Câmpulung Moldovenesc

1949-1955

Dr. ing. Mircea Ene
Ing. Ștefan Negru
Ing. Anatolie Marian

1949-1950
1950-1952
1952-1955

Punct Experimental

Pojorâta

1956-1966

Ing. Ștefan Iliescu
Ing. Vasile Duran

1956-1957
1958-1966

Stațiune Experimentală de Cultura Molidului

Iacobeni
Câmpulung Moldovenesc

1966-1969
1969-1974

Dr. ing. Radu Ichim

1966-1974

Filială I.C.A.S.

Câmpulung Moldovenesc

1974-1976

Dr. ing. Radu Ichim

1974-1976

Stațiune Experimentală de Cultura Molidului

Câmpulung Moldovenesc

1976-prezent

Dr. ing. Radu Ichim
Dr. ing. Nicolae Geambașu
Dr. ing. Ion Barbu
Dr. ing. Radu Cenușă
Dr. ing. Ionel Popa

1976-1986
1986-1990

1990
1990-2004
2004-2005În primii ani, unitatea a funcționat ca stațiune experimentală în cadrul Institutului de Silvicultură din Câmpulung Moldovenesc, ce fusese înființat în urma reformei învățământului superior din 15 august 1948. Sediul era pe strada Liceului, la numărul 3. Stațiunea era subordonată Institutului de Cercetări și Experimentație Forestieră (I.C.E.F.), respectiv Institutului de Cercetări Silvice (I.C.E.S.). Principalele lucrări de cercetare în această perioadă s-au efectuat în cadrul Ocolului silvic Pojorâta, care a fost inclus în anul 1953 pe lista celor 16 ocoale silvice experimentale nominalizate de către I.C.E.S. La aceste ocoale exista câte un inginer de cercetare și un maistru (tehnician) de observație, care aveau ca menire integrarea cercetării cu producția. Ocolul Pojorâta, în calitatea de ocol experimental, era subordonat Stațiunii de la Bacău.

În 1956 Stațiunea s-a transformat în Punct Experimental, cu sediul în comuna Pojorâta, întrucât ocoalele silvice experimentale au dispărut ca formă de organizare, iar inginerul cu cercetarea de la Ocolul silvic Pojorâta a preluat conducerea unității de producție III Valea Putnei, pentru care răspundea de toate categoriile de lucrări, inclusiv cele de cele de cercetare. În 1962, Punctul Experimental Pojorâta a trecut sub controlul Stațiunii I.N.C.E.F. Suceava.

Prin ordinul nr. 159/13.12.1966, emis de directorul I.N.C.E.F., punctul experimental I.N.C.E.F. Pojorâta este scos de sub controlul și coordonarea stațiunii de la Suceava și devine o unitate cu "organizare proprie de sine stătătoare”, subordonată direct conducerii din centrala I.N.C.E.F. București. Totodată se stabilește că această unitate "va efectua cercetări numai în domeniul culturii, selecției și protecției molidului”. Ca urmare, acest ordin poate fi considerat "certificatul de naștere” al Stațiunii Experimentale de Cultura Molidului, formă în care unitatea avea să dăinuie până în prezent, deși ordinul face referire la "Punctul experimental Pojorâta”, iar în actele oficiale din anii imediat următori s-au folosit diferite denumiri precum: Punctul Experimental Câmpulung Moldovenesc, Stațiunea Experimentală Câmpulung Moldovenesc, Stațiunea de Cercetări Forestiere Câmpulung Moldovenesc și altele. Denumirea de Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului Câmpulung Moldovenesc a fost folosită în mod consecvent în actele oficiale abia din 1970, după ce sediul stațiunii se mutase (în 1969) de la Ocolul silvic Iacobeni (unde fusese stabilit provizoriu prin ordinul menționat anterior), la Câmpulung Moldovenesc, str. Tudor Stefanelli nr. 1. Din același an, în subordinea Stațiunii de Cultura Molidului s-au aflat și Punctele Experimentale de la Toplița și Iași, precum și baza materială de la Hemeiuș-Bacău, la care s-a adăugat, în 1971, uscătoria de conuri de la Sadova.

În urma reorganizării din 1974 a Institutului de Cercetări, Studii și Proiectări Silvice, pe baza decretelor nr. 162/1973, 297/1973 și 139/1974, s-a înființat Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, cu o filială la Câmpulung Moldovenesc care avea în componența sa Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului, subunitățile aflate anterior în subordinea stațiunii, precum și păstrăvăria Tarcău. Prin "Programul național pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976-2010”, I.C.A.S. se organizează pe 6 filiale zonale, filiala Moldova cu sediul la Hemeiuș-Bacău incluzând și Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului Câmpulung Moldovenesc. În baza aceluiași program, adoptat prin legea nr. 2/1976, la 1 iulie 1977 stațiunea a fost înzestrată cu Ocolul silvic (experimental) Tomnatic - alcătuit din două unități de producție (I Demacușa și VI Tomnatic), preluate de la ocoalele silvice Moldovița și respectiv Pojorâta -până în anul 2003. Adăugându-se noul ocol la uscătoria Sadova, s-a constituit în cadrul stațiunii o secție de producție, care a funcționat sub această denumire până în  2 ianuarie 1979. De la această dată și până în 1990, când uscătoria a fost vândută, aceasta a fost integrată în Ocolul silvic Tomnatic. În 1988, în cadrul stațiunii a luat ființă și un colectiv de proiectare (amenajarea pădurilor), care a funcționat însă numai până în 1991. După desființarea organizării pe filiale a institutului în 1990, stațiunea a fost și este în subordinea directă a centralei I.C.A.S. București.

 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
index