Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
   
Publicații > Cărți   Barbu, I., Cenușă, R., 2001. Regenerarea naturală a molidului. Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului. Seria "Lucrări de cercetare" - LC1, 238 p., ISBN 973-0-02462-6.
   
   

Copiere [cuprins] [concluzii] [integrala]

  Cuprins
  Introducere

Obiectivele studiului

Stadiul cunoștințelor
1. Prevederi pentru alegerea și aplicarea tratamentelor
2. Condiții ecologice necesare pentru regenerarea molidului
3. Mărirea rezistenței arboretelor de molid
4. Tehnicile și metodele de lucru folosite în exploatările forestiere
5. Lățimea optimă a parchetelor și revenirea cu tăieri prin alăturare
6. Gospodărirea arboretelor afectate de factori perturbatori

Localizarea cercetărilor

Rezultate obținute

A. Tehnologii de regenerare a molidului la margine de masiv
1. Tratamente aplicate în molidișuri în perioada 1975-1985
2. Tratamente propuse a se aplica în molidișuri în perioada 1987-1996
3. Dinamica instalării și menținerii semințișului în diferite condiții staționale și de arboret
3.1. Relații între compoziția arboretelor preexploatabile și exploatabile cu molid și compoziția regenerării naturale
3.2. Cercetări privind fructificația molidului în anul 1985
3.3. Influența unor caracteristici staționale și de arboret asupra regenerării molidului
3.4. Cercetări microclimatice la margine de masiv cu diferite expoziții
3.5. Cercetări privind influența gradului de iluminare asupra instalării, menținerii și creșterii semințișului de molid
3.6. Influența marginii de masiv asupra instalării și menținerii puieților din regenerarea naturală în suprafețele experimentale cercetate
3.6.1. Regenerarea la margine de masiv în suprafețele experimentale parcurse cu tăieri rase în benzi la margine de masiv
3.6.2. Regenerarea la margine de masiv în suprafețe experimentale parcurse cu tăieri succesive la margine de masiv
3.7. Regenerarea la margine de masiv în suprafețele experimentale parcurse cu tăieri rase în benzi la margine de masiv
3.8. Regenerarea la margine de masiv în suprafețe experimentale parcurse cu tăieri succesive la margine de masiv
4. Cercetări experimentale asupra lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale în molidișuri
4.1. Îndepărtarea litierei și a ierburilor
4.2. Îndepărtarea resturilor vegetale și mobilizarea superficială a solului
4.3. Acoperirea solului cu resturi de exploatare
4.4. Ierbicidare cu Roundup
4.5. Mobilizarea solului în vetre
4.6. Împrejmuirea suprafețelor în curs de regenerare
5. Influența pășunatului și a vânatului asupra regenerării naturale a molidului
6. Cercetări experimentale pentru determinarea lățimii optime a benzilor (tăieri rase la margine de masiv)
7. Efectele tehnologiilor de exploatare asupra regenerării naturale a molidului
7.1. Efectele colectării lemnului asupra solului
7.2. Propuneri de raționalizare a actualelor tehnici de doborâre și colectare a lemnului
7.2.1. Raționalizarea lucrărilor la doborârea arborilor. Dispozitiv pentru doborârea dirijată a arborilor
7.2.2. Raționalizarea lucrărilor de colectare a lemnului în exploatările forestiere. Pod mobil pentru traversarea locurilor înmlăștinate (TAF, U650)
7.3. Raționalizarea lucrărilor de colectare

B. Regenerarea naturală a arboretelor afectate în mod repetat de factori perturbatori
1. Principalii factori implicați în procesele de rărire a arboretelor și influența lor asupra evoluției arboretelor
2. Analiza influenței factorilor staționali și de arboret asupra regenerării naturale în arborete afectate de factori perturbatori
2.1. Influența tipului de stațiune
2.2. Influența tipului de sol
2.3. Influența tipului de pădure
2.4. Influența altitudinii
2.5. Influența expoziției terenului
2.6. Influența tipului de litieră
2.7. Influența formei geomorfologice
2.8. Influența pantei
2.9. Influența vârstei arboretului
2.10. Influența grupei funcționale
2.11. Analiza vârstei semințișului
2.12. Influența tipului de tratament
3. Analiza spațială a elementelor ce determină modificări structurale și evoluția regenerării
3.1. Analiza statistică a elementelor ce determină modificări structurale și evoluția regenerării
3.2. Distribuția spațială a semințișului
3.3. Analiza interacțiunii factorilor staționali și de arboret asupra regenerării naturale
4. Morfometria ochiurilor și dezvoltarea semințișului
5. Modificări temporale ale structurii arboretelor

C. Regenerarea naturală în arborete de limită
1. Regenerarea naturală sub masiv
2. Regenerarea naturală în ochiuri
2.1. Caracteristicile ochiurilor
2.2. Aspecte floristice
2.3. Aspecte silvotehnice
3. Relații de natură biochimică între principalele specii implicate în procesul de regenerare a pădurii de limită
4. Creșterea în înălțime a puieților din regenerarea naturală

Îndrumări tehnice
1. Organizarea amplasării masei lemnoase în cazul aplicării tratamentelor bazate pe regenerarea la margine de masiv
1.1. Criterii de alegere a tratamentelor cu tăieri de regenerare la margine de masiv
1.2. Organizarea amplasării masei lemnoase în cazul aplicării tăierilor succesive (progresive) la margine de masiv
1.2.1. Schema de calcul a numărului de intervenții și a perioadei de regenerare (Sm, Pm)
1.2.2. Calculul numărului de succesiuni de tăieri
1.2.3. Calculul suprafețelor se parcurs și al volumului de extras în cazul tratamentului tăierilor succesive (progresive) la margine de masiv
1.3. Organizarea amplasării masei lemnoase în cazul aplicării tăierilor rase în benzi (la margine de masiv)
1.3.1. Stabilirea numărului de intervenții
1.3.2. Calculul numărului de succesiuni de tăieri
1.3.3. Calculul suprafețelor de parcurs si volumului de extras la aplicarea tratamentului tăierilor rase in benzi
1.4. Conducerea lucrărilor de regenerare prin aplicarea tratamentelor cu tăieri la margine de masiv

2. Regenerarea arboretelor afectate în mod repetat de factori perturbatori
2.1. Metodă numerică de caracterizare a regenerării naturale
2.2. Procesul decizional în conducerea regenerării naturale în arboretele afectate în mod repetat de factori dereglatori
2.3. Prescripții cu caracter special privind conducerea regenerării naturale în arboretele afectate în mod repetat de factori dereglatori
2.3.1. Lucrări de ajutorare a regenerării naturale
2.3.2. Lucrări de completare a regenerării naturale
2.3.3. Lucrări pentru îngrijirea regenerării naturale

Concluzii

Bibliografie

Summary

 
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
index