Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
   
Rezervatii naturale
din Bucovina
  Rezervația naturală Codrul Secular Slătioara
   

Rezervația naturală Codrul secular Slătioara, este situată în bazinul râului Moldova, afluent al Siretului. Din anul 1934, ea este inclusă pe lista siturilor protejate.

Din punct de vedere administrativ ea este localizată pe teritoriul comunei Stulpicani, județul Suceava. Pădurile rezervației sunt administrate de către Ocolul silvic Stulpicani. Rezervația cuprinde parcelele 31-37 și 40-43 din unitatea de producție VIII Slătioara, cu o suprafață de 1064,2 ha.


Localizarea rezervației


Coordonatele geografice sunt 47°27' latitudine N și 25°38' longitudine E. Altitudinea este cuprinsă între 790 și 1353 m. Rezervația este situată în regiunea munților mijlocii, cu relief larg ondulat unde predomină versanții și platourile.

Formațiile ecosistemice prezente sunt pădurile amestecate de fag cu rășinoase, pădurile de molid și brad și pădurile de molid.

Substratul litologic este constituit din șisturi cristaline sericito-cloritoase, amfibolite, micașisturi și marginal din calcare și gresii pe culmea Todirescu. Pe aceste substraturi s-au format soluri brune eumezobazice, brune acide și podzoluri.

Între 790 și 1200 m altitudine, climatul este temperat, răcoros și relativ umed, cu temperaturi medii anuale cuprinse între 5,8 și 3,9 °C și precipitații medii anuale de 700-810 mm. Regimul anual al temperaturilor și precipitațiilor este reprezentat de diagrama climatică (v. figura), care se referă la o stație meteo situată la 1536 m, ceea mai mare altitudine a rezervației.


Diagrama climatică Walter-Lieth, stația Rarău (1536 m alt.)

Arboretele virgine și cvasivirgine de fag, brad și molid din rezervația Codrul secular Slătioara se caracterizează printr-o structură foarte complexă. Beneficiind de condiții naturale foarte favorabile celor trei specii principale, procesul de regenerare este foarte activ și se efectuează în strânsă legătură cu procesul de eliminare naturală. În faza terminală s-au înregistrat performanțe biometrice excepționale: peste 70 m.c./ha suprafață de bază și peste 950 m.c./ha lemn pe picior. În această pădure se pot întâlni arbori de circa 300 ani, având o înălțime care depășește 45 m și un diametru peste 1 m.

 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
index