Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
Rapoarte 2002: martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie
Rapoarte 2003: ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie
Caracterizarea regimului precipitatiilor în anul 2002 în ocoalele silvice din România
Instructiuni
Untitled Document
 
Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului > Monitorizarea secetei ... > Instrucțiuni
 

 

 

 

EVALUAREA RISCULUI DE APARIȚIE A

SECETEI ÎN PĂDURILE DIN ROMÂNIA

- instrucțiuni pentru efectuarea și transmiterea observațiilor -

 

 

                                                                            Dr. ing. Ion BARBU

                                                                                    Dr. ing. Ionel POPA

                                                                      

           

            Fondul forestier al României se află sub influența fluctuațiilor meteo-climatice caracteristice climatului continental. Periodic se înregistrează episoade secetoase sau excesiv de secetoase cu repercusuni asupra vitalității pădurilor existente dar mai ales asupra plantațiilor și regenerărilor în curs instalare. Pe fondul unor secete  prelungite, riscul apariției incendiilor de pădure sau al înmulțirii în masă a unor populații de insecte dăunătoare este foarte ridicat. Seceta din anul 2000 - probabil una dintre cele mai severe înregistrată în România - a creat probleme deosebite Regiei Naționale a Pădurilor și proprietarilor de păduri prin multitudinea problemelor generate în cascadă de deficitul prelungit de precipitații și scăderea rezervei de apă din sol.

            Realizarea unui centru național de monitoring al secetei în România și al unei baze de date proprii a RNP privind fenomenele meteorologice deosebite, reprezintă un deziderat mai vechi al silvicultorilor și profesorilor de meteorologie forestieră. Dificultăți insurmontabile nu au permis încă realizarea acestui deziderat.

            Seceta din anul 2000  ne obligă la o analiză mult mai profundă și reprezintă o provocare în fața factorilor de decizie din silvicultură pentru asigurarea unei prognoze pe termen mediu și lung a riscurilor de apariție la nivelul unităților de gestionare (ocoale silvice) a secetei.

            Metodele clasice, cuplate cu achizițiile moderne de prelucrare și vizualizare a datelor (GIS) oferă noi perspective în soluționarea problemei.

            Datele meteo-climatice existente la I.N.M.H. ar putea constitui o bază de plecare în realizarea sistemului de monitoring al secetei în România. Încercările de obținere a unor seturi de date coerente, pentru inițializarea unor programe de prognoză a apariției unor fenomene cu efecte catastrofale asupra pădurilor (vătămări de zăpadă și vânt, incendii, gradații ale unor dăunători etc.) nu au fost finalizate  datorită costurilor exagerate cerute de I.N.M.H. pe de o parte și întârzierii cu care aceste date au putut fi obținute, pe de altă parte.

            Realizarea și menținerea în funcțiune a unei rețele  proprii a R.N.P. ar avea numeroase avantaje și ar permite obiectivizarea unor decizii importante în silvicultură.

 

 

            1. Centrul național de monitoring al secetei în pădurile din România

 

            Crearea unui centru național de monitoring al secetei (C.N.M.S.) poate fi realizată cu condiția constituirii unor grupuri specializate care comunică permanent între ele cu scopul maximizării eficienței produselor lor.

            Grupurile care trebuie constituite ar fi (fig. 1) :

·         grupul de monitoring constituit din experți în meteorologie și climatologie forestieră care monitorizează rezervele de apă existente în sol și formulează prognoze de evoluție a acestora (I.C.A.S., ocoale silvice);

·         grupul  de evaluare a riscurilor, constituit din experți în ecologie forestieră și gestionarea pădurilor (sau a altor resurse) care determină la ce nivel al deficitului de apă sunt afectate componente ale pădurii (puieți, arborete tinere, producția de semințe) sau produc anumite dezastre (incendii, uscări în masă, întreruperea alimentării izvoarelor) sau sunt puse în pericol anumite servicii produse de pădure (recreere, protecția resurselor de apă etc.) (I.C.A.S., R.N.P., D.S.);

·         grupul de decizie, constituit din  conducătorii de rang înalt din R.N.P. și ministere interesate, M.A.I.A.P., M.A.N., M.A.P. care au autoritatea de a decide măsuri în baza informațiilor pe care le primesc de la primele  două grupuri de experți.

 

Relațiile și modul de comunicare între grupuri sunt prezentate în figura 1.

 

 

Fig. 1. Schema relațiilor dintre grupurile de lucru care constituie CNMS și puterea executivă (guvern) și legislativă (parlament) din România

 

Pe baza rapoartelor de stare și a rapoartelor de evaluare, grupul de decizie stabilește măsurile imediate și pe termen mediu care vor fi transmise spre executare de către direcțiile silvice și ocoale silvice. De asemenea transmite ministerelor coordonatoare și guvernului rapoarte de stare și prognoză cu scopul includerii lor în deciziile politice și în formularea unor noi politici forestiere pentru zonele în care riscul se menține ridicat.

Programul de limitare a efectelor secetei va fi o consecință a bunei funcționări a CNMS și va oferi o nouă viziune factorilor de decizie politici și economici cu scopul formulării unor linii moderne de gospodărire durabilă a pădurilor în zone afectate de secetă.

 

 

2. Măsurători în teren necesare pentru prognoza secetelor și a perioadelor cu exces de precipitații pe baza sistemului de monitoring propus

 

Sistemul de monitoring în teren face parte din grupul de monitoring și cuprinde instalațiile și  personalul desemnat să capteze, să măsoare, să înregistreze și să transmită la Centrul Național de monitoring al secetei datele referitoare la cantitatea de apă colectată în timp de o lună la pluviometrele totalizatoare și efective din dotare.

 

 

2.1 Echipamente

 

Pluviometrul totalizator este un captatori de precipitații de formă cilindrică, transparent, gradat în mm (l/m2) prevăzut cu o pâlnie capac care lasă să pătrundă precipitațiile dar limitează evaporarea (fig. 2). El înregistrează practic toate căderile de precipitații dintre două citiri fără a oferi informații referitoare la numărul de căderi, intensitatea ploii etc. Valorile precipitațiilor totale (lunare) sunt puțin afectate (neglijabile) de evapo-transpirație.

 

Fig. 2.  Pluviometru totalizator

                                                                                      

                                                                                             

            Gradația este realizată de la bază și poate fi înscrisă doar din 5 în 5 mm, la citire apreciindu-se la menisc cu precizia de 2 mm. Această măsurătoare este acoperitoare sub raportul preciziei deoarece valorile se vor folosi doar în raport cu precipitațiile medii lunare multianuale extrase din Atlas.

            Pentru a evidenția un bilanț primar al apei disponibile pentru plante a fost imaginat un pluviometru efectiv (fig. 3), care înregistrează cantitatea efectivă de apă din precipitații rămasă la sfârșitul lunii (P’)

 

P ' = P - ETP

 

            Pe baza diferenței algebrice dintre valorile periodice citite la cele două tipuri de pluviometre se obține estimarea evapotranspirației potențiale și perioada respectivă :

 

            P - (P - ETP) = P - P + ETP = ETP

 

            Pluviometrul este identic ca formă (cilindric) cu pluviometrul totalizator dar nu este dotat cu pâlnia de protecție împotriva evaporației. De asemenea gradația începe de la jumătatea cilindrului unde se află marcată valoarea 0. Valorile  pozitive (deasupra lui 0) vor evidenția un exces de precipitații față de ETP iar valorile negative (sub 0) un deficit de precipitații. La instalare operatorul va avea grijă ca în cilindru nivelul apei  să fie 0, iar după fiecare citire va vărsa sau va adăuga apă astfel încât meniscul să fie la 0.

           

                                  

 

Fig. 3.  Pluviometru efectiv

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Cilindrul va fi atât de înalt (300-400 mm) încât să permită stocarea unor cantități excepționale (200-250 mm) de precipitații lunare.Pluviometrele totalizatoare și efective se instalează în baterii de câte 2 la 1-1,5 m deasupra solului în teren deschis, la 20-25 m de obstacole înalte (case, arbori etc.) ca în fig. 4.

                                                                                                                                                                                           

 

Fig. 4. Modul de instalare în teren a bateriilor de pluviometre totalizatoare PT 1, PT 2 și efective PE 1, PE 2

           

 

 

Dispozitiv pentru masurarea (lunara) a cantitatii de precipitatii din zapada.
Pentru a monitoriza si în timpul sezonului rece cantitatea de precipitatii ajunsa la sol este necesara evaluarea cantitativa a hidrometeorilor sub forma solida (zapada, polei, mazariche, lapovita etc.). La statiile meteorologice se face masurarea zilnica a stratului de zapada iar la 5 - 10 zile se determina densitatea acesteia cu scopul de a stabili echivalentul în apa al zapezii.
Pentru scopul proiectului de monitorizare a riscului de aparitie a secetei a fost conceput un dispozitiv special (fig. 5) capabil sa retina întreaga cantitate de zapada care poate cadea într-o luna (80 - 95 cm).
Principial, dispozitivul de masurare consta dintr-un cilindru prevazut cu o punga din PVC cu lungimea de 80 cm în care patrund fulgii de zapada si se acumuleaza.
La sfârsitul fiecarei perioade de observatie (data de 1 a fiecarei luni de iarna) observatorul va detasa punga de pe cilindru si o va duce într-un birou la caldura pentru a topi zapada. Apa rezultata se toarna în pluviometrul totalizator (de vara) cu gradatii de la 0 de la baza si se va citi cantitatea în mm netransformati.
Pentru a obtine echivalentul în mm de precipitatii (din zapada) valoarea citita se înmulteste cu coeficientul 0,75.
Exemplu : Dupa topirea zapezii din punga s-a turnat apa rezultata în pluviometrul totalizator si s-a citit 175 mm. Valoarea reala a cantitatii de precipitatii cazute sub forma de zapada va fi :


175 * 0,75 = 131 mm

 

Datele obtinute dupa înmultirea cu coeficientul 0,75 se trec în registrul punctului de monitoring. Coeficientul a fost stabilit pe baza proportiei dintre suprafata de receptie a cilindrului pentru zapada si a pluviometrului totalizator :

Sz Pz
------- = ------ în care :
Sp Pt

Sz = suprafata de receptie a cilindrului captator de zapada
Sp = suprafata de receptie a pluviometrului totalizator
Pz = cantitatea de apa din zapada citita la pluviometrul totalizator
Pt = cantitatea reala de precipitatii din zapada, corectata

Sp*Pz Sp
Pt = --------- = ----- * Pz = 0,75*Pz
Sz Sz

Prin masuratori s-a stabilit ca Sp/Sz = 0,75

Hidrometeori (zapada, lapovita etc)


Fig. 5. Schema dispozitivului de captare a zapezii


Faze de lucru la masurarea echivalentului în apa al zapezii cazute

1. Se dezleaga punga de pe cilindru
2. Se transporta punga la birou
3. Dupa topirea zapezii se toarna cu atentie apa rezultata în pluviometrul totalizator de vara PT (mm)
4. Se citesc în ml valoarea netransformata a echivalentului în apa al zapezii
5. Se înmulteste valoarea citita (netransformata) cu 0,75 si se obtine echivalentul real în mm sau l/m2 al zapezii cazute în intervalul de masurare (o luna)

NOTA : Masuratorile se fac separat pentru fiecare captator în parte si se trec în registru la Pt cu precizarea ca s-a masurat apa din zapada.


Instructiuni pentru montarea captatorilor de zapada

Cu ocazia instructajului din 12 nov. 2002 s-au predat fiecarui coordonator la nivel de Directie silvica, toti captatorii de zapada necesari a fi instalati în punctele de observatii de la ocoalele silvice din subordine.
Captatorii de zapada se monteaza în baterii de câte 2 pentru a obtine o estimare cât mai asigurata a echivalentului în apa al zapezii cazute timp de o luna.
Montarea se face ca în fig. 6.
Fig. 6. Schema montarii captatorilor de zapada în teren

Faze de lucru la montarea în teren a captatorilor de zapada
1. Se bate tarusul de lemn în sol astfel încât deasupra solului sa ramâna 80 cm.
2. Se fixeaza platbanda îndoita în forma de U cu latura de 8-10 cm cu 2 cuie în vârful tarusului
3. Se fixeaza cu sârma, de ramurile verticale ale platbandei, cilindrii de zapada. Sârma se trece prin orificiile existente lateral.
4. Se fixeaza punga din polietilena, cu sârma, deasupra inelului de la baza fiecarui cilindru.
5. Se aseaza cutia de scândura (de protectie împotriva vântului) cu dimensiunile de 80 * 20 * 20 cm lânga tarus, sub fiecare cilindru captator.
6. Se aseaza în pozitie verticala punga de colectare, suflând brusc în cilindru.
Daca pe durata masuratorilor se constata ca punga s-a obturat, se recomanda asezarea acesteia în pozitie normala (verticala).

Pe durata sezonului rece (noiembrie - aprilie) se scot din functiune pluviometrele totalizatoare (cu pâlnie de protectie împotriva evaporarii) si se depoziteaza în birou (dupa o revizuire prealabila).
Propunem ca în primul an de observatii sa pastram în functiune pluviometrele efective (P-ETP) desi nu suntem siguri ca ele vor putea acumula cantitatea de zapada din întreaga luna.
Ratiunea acestei propuneri este urmatoarea :
1. Nu cunoastem ETP pe durata sezonului rece. Literatura o considera neglijabila dar în regiuni cu vânt, cu temperaturi pozitive putem avea oarece pierderi.
2. Având la startul masuratorilor apa la nivel 0, în perioada cu temperaturi pozitive o parte din zapada acumulata (sau chiar toata) se topeste ceea ce ar mari capacitatea de stocare pentru noi caderi de zapada.
Cu aceste rezerve, propunem ca sa realizam în iarna 2002 - 2003 masuratori în paralel cu captatorul de zapada si cu pluviometrul efectiv P-ETP urmând ca sa concluzionam asupra reprezentativitatii masuratorilor.
Datele citite se vor transmite în acelasi mod ca pâna în prezent la baza de date de la ICAS Câmpulung Moldovenesc : FAX 0230/314746 în primele 3 zile ale lunii.
Instalarea captatorilor de zapada se va face de asemenea în imediata vecinatate a captatorilor existenti având grija ca sa pastram distanta de obstacole (arbori, cladiri) care ar putea influenta masuratorile.
Daca în intervalul dintre doua citiri se constata ca vântul a produs încretirea pungii din polietilena, aceasta se ajusteaza cu mâna sau suflând puternic în cilindru.
Data fiind importanta precipitatiilor din timpul iernii pentru realizarea rezervei de apa din sol la începutul sezonului de vegetatie urmator, este necesar sa acordam o atentie deosebita si acestor masuratori. Orice observatie sau sugestie de îmbunatatire a sistemului, va rugam sa le transmiteti, odata cu citirile lunare, pentru a fi analizate la o eventuala îmbunatatire a sistemului.


2.2 Efectuarea citirilor și raportarea rezultatelor

 

            Citirea cantității de precipitații se face direct la gradațiile imprimate pe cilindri transparenți iar datele obținute se înscriu în registru (tab. 1).

            Șeful de ocol va instrui și va desemna persoana care răspunde de integritatea captatorilor, de citirea și raportarea lunară a datelor la Direcția Silvică. Este recomandat să fie o persoană care stă în permanență la sediul ocolului sau în locul unde sunt instalați captatorii.

 

 

                                                                                                                                 Tabelul 1

Tabel pentru înregistrarea datelor pluviometrice la Ocolul silvic _____________

 

Data instalării ______/2002

 

Luna

Pluviometrul totalizator P(mm)

Pluviometrul efectiv (P-ETP)(mm)

Observator

PT 1

PT 2

Media

PE 1

PE 2

Media

(Nume și semnătură)

Aprilie

52

55

54

21

20

20

 

Mai

82

86

84

-5

-10

-7,5

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Observațiile se realizează lunar, în ziua de 1 dimineața, rezultatele se trec în registru iar valorile medii se transmit prin fax sau telefon în aceeași zi la Direcția Silvică, responsabilului cu menținerea în funcțiune a rețelei, la nivel de județ. Acesta, va sintetiza datele lunare într-un tabel de forma de mai jos (tab. 2) și le va transmite, prin fax, la I.C.A.S. Câmpulung Moldovenesc la nr. FAX : 030/314746 în primele 3 zile ale fiecărei luni.

            Datele se introduc lunar (în perioada 2-4 ale lunii în baza de date PC, iar până la data de 10 a lunii se fac prelucrările statistice și se elaborează hărțile și graficele care vor fi înaintate grupului de evaluare a riscurilor și grupului de decizie.

 

 

Tabelul 2

(Se transmite lunar, în primele 3 zile ale lunii, prin fax, la I.C.A.S. Câmpulung Moldovenesc, fax 030/314746)

 

 

R.N.P. – I.C.A.S.

 

TEMA: Evaluarea riscului de apariție a secetei în  pădurile din România

 

 

TABEL

pentru raportarea lunară a datelor pluviometrice din rețeaua de monitorizare a secetei

instalată în Direcția Silvică _________________________

 

Anul  ________ Luna _________

 

Nr.

Ocolul silvic

Pluviometrul totalizator

Pluviometrul efectiv

crt.

P (mm)

(P-ETP) (mm)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

26.

 

 

 

 

                                                                                   Responsabil din partea Direcției Silvice:

 

                                                                       Numele și prenumele _______________________

                                                                       Semnătura ________________________________

 

 

2.3 Prelucrarea datelor lunare

 

            Schema logică a lucrărilor necesare pentru calculul indicatorilor secetei derivați din precipitații, la nivel de punct de monitoring (ocol silvic)

 

            Pentru simplificarea hărții sinoptice a evoluției parametrilor precipitațiilor la nivelul României, teritoriul a fost împărțit în ocoale silvice. Pe baza datelor meteorologice medii multianuale s-au stabilit precipitațiile medii lunare și anuale (din Atlasul Climatologic) pe care le vom considera "normale"și în raport de ele vom analiza evoluția cantității de precipitații. De regulă, evaluarea parametrilor medii multianuali ai precipitațiilor s-a făcut pentru un punct situat în apropierea sediului de ocol, unde se vor monta pluviometrele R.N.P.

            Reprezentativitatea punctului pentru întregul ocol este mai redusă pentru altitudinile mari (mai puțin afectate de secetă) și mai ridicată pentru altitudinile mici din cadrul ocolului silvic respectiv.

            Calculul indicatorilor sintetici ai precipitațiilor se face pentru o perioadă mai scurtă (1-3 luni) sau mai lungă (12-36 luni) în funcție de cerințe și de interesul beneficiarilor. Seceta meteorologică este pusă în evidență de parametrii lunari ai precipitațiilor, seceta fiziologică de parametrii din ultimele 1-3 (6) luni ai precipitațiilor iar seceta hidrologică (scăderea nivelului apei freatice, debitul unor cursuri de apă) este pusă în evidență de parametrii cumulați pe o perioadă, de regulă, mai mare de 3-6 luni până la 3 ani și chiar mai mult. Pentru determinarea parametrilor precipitațiilor pe anumite perioade de timp, ocoalele silvice se grupează pe bazine hidrografice.

             Parametri care pot fi calculați și vizualizați prin programele de calcul se referă la o serie de indicatori direcți sau relativ simplu de calculat până la indicatori complecși cum este indicele standardizat al precipitațiilor (SPI).

            În fig. 7 se prezintă schema logică a lucrărilor necesare pentru calculul indicatorilor secetei derivați din precipitații și pentru editarea hărților sinoptice ale acestora.

 

 

            NOTĂ  

            Ocoalele silvice în care se instalează rețeaua de monitorizare a secetei pot utiliza, fără nici o restricție, observațiile proprii care se efectuează periodic la pluviometrele instalate.

            Prin citiri periodice (zilnice, săptămânale, decadale etc.) se vor putea stabili, pe baza diferenței dintre două citiri, cantitățile de precipitații înregistrate în perioada respectivă. Aceste date sunt extrem de importante pentru ocoalele silvice în vederea justificării efectelor negative ale unor perioade excesive de secetă sau de precipitații foarte abundente, precum și pentru stabilirea necesarului de apă de irigație în culturi și pepiniere silvice (acolo unde este cazul).

 

 

 

Fig. 7.  Schema logică a lucrărilor necesare pentru calculul indicatorilor secetei derivați din precipitații și pentru editarea hărților sinoptice

 

 

 
index