Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
Rapoarte 2002: martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie
Rapoarte 2003: ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie
Caracterizarea regimului precipitatiilor în anul 2002 în ocoalele silvice din România
Instructiuni
Untitled Document
 
Evaluarea riscului de aparitie a secetei > Raport octombrie 2002

 

 

RAPORTUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A
RISCULUI DE APARIȚIE A SECETEI ÎN PĂDURILE
DIN ROMÂNIA PE
LUNA NOIEMBRIE

 

 

 

 

1. Informatii despre proiect

 

2. Rezultate obținute pentru luna noiembrie 2002

Harta cantităților medii multianuale de precipitații căzute în luna noiembrie 2002 în ocoalele silvice din România

 

Luna noiembrie se caracterizează printr-o pluviozitate redusă în majoritatea regiunilor țării, cu excepția Carpaților Meridionali și clina vestică a Carpaților Orientali (Maramureș) unde se înregistrează valori ce depășesc 70-80 mm.

Valorile cele mai mici se înregistrează în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei unde nu depășesc 35-40 mm. Valori reduse (40-50 mm) se înregistrează și în Câmpia Transilvaniei și Câmpia de Vest.

Toamna anului 2002 a fost excesiv de ploioasă (comparativ cu media multianuală) ceea ce se întâmplă destul de rar. După N. Topor frecvența toamnelor ploioase este de 1% în Dobrogea, Moldova și Transilvania, 2% în Muntenia și 6% în Banat și Oltenia.

 

 

Harta cantităților de precipitații (PI mm) căzute în luna noiembrie 2002 în ocoalele silvice din România

 

Continuând tendința înregistrată în ultimele 3 luni, precipitațiile căzute în luna noiembrie 2002 au avut o distribuție în totală discordanță cu media multianuală a precipitațiilor căzute în noiembrie în țara noastră.

Analizând distribuția cantitativă a precipitațiilor pe teritoriul României constatăm că valorile maxime s-au înregistrat la periferia arcului carpatic cu maxime de peste 80 mm în nord-vestul țării (D.S. Satu Mare și Maramureș)  în sud-vest (D.S. Caraș Severin și Mehedinți) și în sudul Moldovei (D.S. Vaslui, D.S. Vrancea). Valori ale precipitațiilor cuprinse între 60 și 80 mm s-au înregistrat la periferia zonelor menționate (D.S. Sălaj, Bihor, Arad, Timiș) dar și pe o zonă întinsă din sudul României (din zona centrală a Carpaților Meridionali până în Teleorman și Codrii Vlăsiei).

Valorile cele  mai reduse ale precipitațiilor (sub 50 mm) s-au înregistrat în nord-estul țării (D.S. Suceava, Botoșani, Iași, Neamț) în centrul Transilvaniei (D.S. Cluj, Bistrița, Mureș) în sudul Dobrogei și sudul Olteniei. Recordul precipitațiilor minime în luna noiembrie 2002 s-a înregistrat în D.S. Suceava și nordul D.S. Botoșani (sub 40 mm). Practic, precipitațiile din această zonă au fost determinate de advecția de mase de aer rece din 2-5 noiembrie care au determinat un strat de zăpadă de 20-30 cm.

 

 

Harta deficitului/excesului de precipitații (Pi-Pm) înregistrat în luna noiembrie 2002 în ocoalele silvice din România

 

Precipitațiile căzute în luna noiembrie 2002 au avut valori mai mari decât media multianuală cu 20-30 mm. Cele mai mari excedente de precipitații (mai mari cu peste 50 mm față de media multianuală) s-au înregistrat în sudul  Moldovei, nord-vestul țării și sud-vestul țării. Valori în exces cu 30-50 mm s-au înregistrat la periferia zonelor menționate (centrul și sudul Moldovei, nordul Bărăganului și Dobrogei, Banat și Mehedinți și nordul D.S. Bihor, Sălaj și Maramureș). O zonă în care s-au înregistrat de asemenea excedente de precipitații de peste 30 mm se află în Câmpia Română la este de Olt (Teleorman și Vlăsia).

Singurele zone în care precipitațiile s-au apropiat de media multianuală se află în nordul Carpaților Orientali (D.S. Suceava și Bistrița) și în Oltenia (D.S. Gorj și Dolj).

In centrul zonelor menționate s-au înregistrat valori ale precipitațiilor cu circa 20 mm mai scăzute decât media multianuală a lunii noiembrie. In restul teritoriului precipitațiile căzute au avut valori cu 1-30 mm mai mari decât media multianuală.

 

 

Harta deficitului/excesului relativ (Pi-Pm)Pm de precipitații înregistrate în ocoalele silvice din România în luna noiembrie 2002

 

Calculând în valori relative, cantitățile de precipitații căzute în luna noiembrie constatăm că în sudul Moldovei acestea au depășit de peste 2,5 ori precipitațiile medii multianuale ale perioadei.

In zona centrală a Moldovei, nordul Bărăganului și Dobrogei, nord-vestul țării și în Câmpia Română, la nord de București valorile precipitațiilor au depășit de 2 ori precipitațiile medii multianuale. Pe zone întinse din Moldova, Muntenia, Banat și Bihor-Maramureș, precipitațiile căzute au depășit cu 100% mediile multianuale.

Zonele  în care precipitațiile au fost apropiate de media multianuală ocupă arii întinse în Carpații Orientali și Meridionali și în vestul țării. In Oltenia și nordul Transilvaniei și Bucovina precipitațiile căzute au reprezentat 60-80% din media multianuală a lunii noiembrie.

 

 

Harta indicelui standardizat al precipitațiilor (SPI) în luna august 2002 în ocoalele silvice din România

 

Fundamentare teoretica

 

Calculul indicelui standardizat al precipitațiilor pentru luna noiembrie 2002 pune în evidență un regim al precipitațiilor aproape normal în majoritatea regiunilor țării cu excepția zonei extracarpatice din estul Moldovei și sudul Munteniei și nord vestul extrem al țării în care s-au înregistrat precipitații în exces. Astfel s-a înregistrat un regim moderat ploios-în ocoalele silvice din sudul D.S. Iași, estul D.S. Bacău și Vrancea, precum și în tot Bărăganul de la Argeș la Dunăre. In nord-vestul țării s-a înregistrat un regim moderat ploios în D.S. Satu Mare, nordul D.S. Sălaj și în Maramureș. Un regim foarte ploios s-a înregistrat în ocoalele silvice din Depresiunea Maramureșului și în tot sudul Moldovei.

Un regim extrem de ploios-nemaipomenit de ploios s-a înregistrat în sud-estul Moldovei între Prut și Bârlad.

 

 

Harta indicelui standardizat al precipitațiilor pe ultimele două luni (octombrie și noiembrie 2002) (SPI2) în ocoalele silvice din România

Se constată că ultimele două luni pot fi caracterizate ca având un regim aproape normal al precipitațiilor în majoritatea regiunilor țării cu excepția estului, sud-estului și bazinul mijlociu al Someșului (D.S. Maramureș și Sălaj) în care s-au înregistrat excedente importante. Ultimele două luni au avut un regim moderat ploios în nord-vestul țării, în sudul Munteniei (D.S. Teleorman, București, Ialomița, Prahova, Vrancea, Constanța, Tulcea, Bacău-est și Iași-sud).

Un regim foarte ploios s-a înregistrat în ocoalele silvice din sudul D.S. Vaslui și estul D.S. Vrancea-O.s. Galați, Grivița, Tecuci.

 


Harta indicelui standardizat al precipitațiilor (SPI) pe ultimele 3 luni (noiembrie - octombrie - septembrie) în ocoalele silvice din România

Analizând harta  indicelui standardizat al precipitațiilor din ultimele 3 luni se constată că în toată țara  regimul precipitațiilor a fost normal și peste normal. Peste jumătate din teritoriul țării și în special zona montană și submontană au avut în ultimele 3 luni un regim aproape normal al precipitațiilor.

In exteriorul arcului carpatic, regimul precipitațiilor în ultimele 3 luni  a fost excedentar din Botoșani până în sudul Olteniei. De asemenea, excedentar a fost în nord-vestul țării.

Pe nivele caracteristice indicelui SPI regimul excedentar de precipitații din ultimele 3 luni se poate caracteriza astfel :

Excesiv de ploios-în sudul Munteniei și Dobrogei (D.S. București, D.S. Ialomița, D.S. Constanța) și în nord-vest (O.s. Ulmeni, Șomcuta).

Extrem de ploios-în D.S. Teleorman, București, Ialomița, Constanța precum și în nord-vestul țării.

Foarte ploios-într-o zonă cuprinzând ocoalele silvice din D.S. Olt, Teleorman, Dâmbovița, Prahova, Ialomița și D.S. Vaslui și Vrancea. De asemenea, o bună parte din teritoriul D.S. Satu Mare, Sălaj, Maramureș primesc această caracterizare.

Moderat ploios-în toți Subcarpații Sudici și de Curbură, în Câmpia Moldovei, Podișul Central Moldovenesc și nordul Dobrogei (inclusiv Delta Dunării). Aceeași caracterizare se constată și în cea mai mare parte a ocoalelor silvice din nordul D.S. Caraș Severin.


Harta evapotranspirației potențiale înregistrate în luna noiembrie 2002 în ocoalele silvice din România

 

Pe baza măsurătorilor realizate asupra precipitațiilor totale (Pi) și efective (Pi-ETP) s-a calculat evapotranspirația iar rezultatele  s-au  reprezentat grafic în hartă sub forma unor izolinii ale cantităților estimate a fi apa pierdută prin evaporare la suprafața liberă a apei din pluviometru.

Se constată că valorile maxime (30-40 mm) ale evapotranspirației se înregistrează în Banat și Câmpia de Vest (D.S. Caraș Severin, Timișoara, Arad). Valori ceva mai mici (25-35 mm) s-au înregistrat în toată Câmpia de Vest, Banat și rama vestică a Carpaților Meridionali. De asemenea estul Munteniei și Dobrogea au înregistrat valori asemănătoare.

Cele mai reduse valori ale evapotranspirației potențiale (sub 10 mm) s-au înregistrat în nordul Carpaților Orientali  (D.S. Suceava) și estul extrem al Moldovei (D.S. Iași).

In restul teritoriului evapotranspirația a avut valori cuprinse între 10 și 20 mm.

 

Harta rezervei de apă din sol pentru luna septembrie în ocoalele silvice din România

 

Cantitatea de apă rămasă în pluviometrul efectiv (Pi-ETP) reprezintă-teoretic-cantitatea care ajunge în sol și constituie rezerva de apă din sol (în ipoteza absenței scurgerii la suprafață și infiltrării spre pânza freatică). Din analiza hărții se constată că la rezerva existentă la începutul lunii s-au mai adăugat  cantități oscilând între 30 mm (în sudul țării) și 70 mm în nord-vestul extrem al țării.

Valorile cuprinse între 50 și 70 mm s-au acumulat în tot vestul țării (cu excepția unei zone situate în extremitatea vestică, la nord de Valea Mureșului unde acumularea a fost de circa 50 mm) și pe arii extinse din Moldova Centrală și de Sud, Carpații de Curbură și centrul Câmpiei Române.

In cea mai mare parte a Carpaților Orientali, nordul Moldovei, Câmpia Transilvaniei și Oltenia, valorile rezervei de apă s-au mărit cu 30-50 mm.Întocmit,                                  Concepție soft, bază de date, GIS,                              Implementare Internet,

Dr. ing. Ion BARBU                               Dr. ing. Ionel POPA                                           Ing. Marius Teodosiu

 

 
index